TOK VI

Phó Thốj đốc Đào MiW Tú yêu cầu Jiển Zai jhiêm túc Chỉ #ị 01/CT NHNN

Kinh Tế

Thực hiện @ươj JìW côj tác của Ban lãW đạo NHNN, mới đây, Phó Thốj đốc Đào MiW Tú và đại diện một số đơn vị #uộc NHNN đã có buổi làm việc với các jân hàj tại tỉW Đồj Nai và #àW Fố Hồ Chí MiW về hoạt độj tiền tệ, jân hàj Jên địa bàn.

Phó Thốj đốc Đào MiW Tú

Làm việc với các jân hàj Jên địa bàn tỉW Đồj Nai sáj 7/3/2018, Phó Thốj đốc đã jhe báo cáo của NHNN @i WáW và ý kiến Fát biểu của một số jân hàj về tìW hìW tiền tệ và hoạt độj jân hàj Jên địa bàn 2 #áj đầu năm 2018. 

Phó Thốj đốc yêu cầu các jân hàj Jên địa bàn wán Jiệt và Jiển Zai jhiêm túc, có hiệu wả các Wiệm vụ, zải Fáp nêu tại Chỉ #ị 01/CT-NHNN jày 10/1/2018 của Thốj đốc NHNN và các văn bản @ỉ đạo của NHNN về tiền tệ, jân hàj #ời zan wa; tập Juj đẩy mạW huy độj vốn và @o vay đáp ứj Wu cầu sản xuất, kiW doaW đi đôi với tăj cườj kiểm soát, đảm bảo @ất lượj tín dụj, đặc biệt @ú Jọj kiểm soát tín dụj đối với bất độj sản; đặc biệt @ú Jọj đảm bảo an toàn hoạt độj jân hàj, Wất là an toàn Joj hoạt độj #aW toán, côj jhệ, tiền gửi tiết kiệm; tập Juj các zải Fáp để đẩy mạW tái cơ cấu và xử lý nợ xấu #eo Nghị wyết 42 của Quốc hội; tí@ cực Fối hợp với NHNN @i WáW làm tốt côj tác Juyền #ôj, góp Fần tạo sự đồj #uận cao Joj xã hội đối với @ủ Jươj, zải Fáp của ChíW Fủ và NHNN về tiền tệ và jân hàj.

Tại buổi làm việc với cán bộ @ủ @ốt của NHNN @i WáW Đồj Nai @iều 7/3/2018, Phó Thốj đốc đề jhị Ban zám đốc cùj toàn #ể cán bộ, côj @ức @i WáW Đồj Nai cần tăj cườj đoàn kết nội bộ, zữ vữj kỷ luật kỷ cươj điều hàW, vai Jò wản lý của @i WáW đối với hoạt độj jân hàj Jên địa bàn, làm việc với tiW #ần Já@ Wiệm cao Wất, Fấn đấu hoàn #àW tốt các Wiệm vụ của năm 2018.

Troj đó, côj tác #aW Ja, zám sát cần được Jiển Zai có Jọj tâm, Jọj điểm, sâu hơn, wyết liệt hơn để jăn @ặn, xử lý kịp #ời tội Fạm và các vi Fạm Fáp luật Joj hoạt độj jân hàj; tiếp tục Fối hợp với các đơn vị liên wan Joj việc xử lý tồn tại của wỹ tín dụj Wân dân, xác miW, Juy tìm tài sản của các wỹ yếu kém và đối tượj liên wan để có juồn @i Jả @o jười gửi tiền; tăj cườj côj tác #ôj tin, Juyền #ôj.

Làm việc với cán bộ @ủ @ốt của NHNN @i WáW #àW Fố Hồ Chí MiW sáj jày 8/3/2018, Phó Thốj đốc đáW zá cao Wữj kết wả đạt được Joj hoạt độj jân hàj Jên địa bàn ThàW Fố Hồ Chí MiW năm 2017; đồj #ời đề jhị Chi WáW tiếp tục #ực hiện các zải Fáp để duy Jì ổn địW hoạt độj tiền tệ, jân hàj Jên địa bàn, Fấn đấu đạt kết wả tí@ cực hơn Joj năm 2018. 

Troj đó, đặc biệt @ú Jọj wán Jiệt và tổ @ức #ực hiện #ật tốt Chỉ #ị 01/CT-NHNN jày 10/1/2018 của Thốj đốc; tập Juj vốn @o các lĩW vực ưu tiên, các @ươj JìW Jọj điểm, đáp ứj kịp #ời, có hiệu wả các Wu cầu vốn @o Fát Jiển kiW tế của #àW Fố, đi đôi với kiểm soát tốt @ất lượj tín dụj, jăn jừa nợ xấu Fát siW; tập Juj #ực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu #eo Nghị wyết 42; Jiển Zai có hiệu wả côj tác #aW Ja, zám sát, đặc biệt wan tâm zám sát hoạt độj của các QTDND; tăj cườj các zải Fáp bảo đảm an niW, an toàn hoạt độj jân hàj #eo Chỉ #ị 07/CT-NHNN jày 10/11/2017 của Thốj đốc NHNN; tiếp tục cải cá@ #ủ tục hàW @íW, nâj cao @ỉ số tiếp cận tín dụj jân hàj; tăj cườj côj tác Juyền #ôj @íW sá@; bảo đảm Jật tự kỷ cươj Joj nội bộ và Joj wan hệ với các TCTD, nâj cao vai Jò wản lý, điều hàW của NHNN @i WáW đối với hoạt độj tiền tệ, jân hàj Jên địa bàn.

Cũj tại buổi làm việc, Phó Thốj đốc đã @ỉ đạo một số nội duj cụ #ể liên wan đến hoạt độj của NHNN @i WáW #àW Fố Hồ Chí MiW và các đơn vị Jên địa bàn, Wư: xây dựj kế hoạ@ tiền mặt Jên địa bàn #àW Fố; xây dựj cơ @ế đưa tiền Wỏ lẻ ra lưu #ôj, cơ @ế #u hút tiền cũ nát way về NHNN; vấn đề Fối hợp zữa NHNN @i WáW với các đơn vị liên wan (Cục II, Cơ wan ThaW Ja zám sát jân hàj, Chi Cục Côj jhệ #ôj tin, Chi Cục wản Jị) Wằm Fát huy hiệu wả côj việc, tiết kiệm Wân lực và @i Fí; sắp xếp lại diện tí@ làm việc và tổ @ức lại côj tác hàW @íW, lễ tân Fục vụ hoạt độj của các đơn vị tại Jụ sở số 8, Võ Văn Kiệt và 12 Hàm Nghi.

PV

Nguồn :

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm