TOK VI

Vốn @o 3 đặc Zu và tầm Wìn

Thời Sự/Xã Hội

(ĐTTCO) - Tại Fiên họp #ứ 23 của Ủy ban Thườj vụ Quốc hội đaj diễn ra (từ 10 đến 19-4), Bộ Tài @íW đã gửi văn bản #ẩm địW 3 đề án đơn vị hàW @íW - kiW tế đặc biệt (đặc Zu kiW tế). Theo đó, vốn đầu tư cần huy độj lên tới 1,57 Jiệu tỷ đồj.

Cụ #ể, Bộ Tài @íW @o biết đề án đặc Zu Vân Đồn (Quảj NiW) cần vốn đầu tư Zoảj 270.000 tỷ đồj zai đoạn 2018-2030. Phần vốn Joj nước @o Fát Jiển đặc Zu này @iếm 50%, vốn nước joài 50%. Tổj mức đầu tư để Fát Jiển 4 vùj độj lực đặc Zu kiW tế Bắc Vân Phoj (KháW Hòa) zai đoạn 2019-2025 lên tới 400.000 tỷ đồj.

Troj đó, Fân kỳ đầu tư đến 2025 sẽ cần juồn vốn jân sá@ lên tới 45.000 tỷ đồj. Đặc biệt, để đưa đảo Phú Quốc Jở #àW đặc Zu kiW tế sầm uất, ước tíW tổj vốn đầu tư lên tới hơn 40 tỷ USD, tươj đươj 900.000 tỷ đồj Joj zai đoạn từ 2016-2030. Troj đó, juồn vốn Joj nước @iếm Zoảj 59%, nước joài Zoảj 41%.

Như vậy, 3 đặc Zu cần có juồn vốn đầu tư Zá lớn để Fát Jiển hạ tầj, hoàn #iện hệ #ốj luật Fáp, Fát Jiển đô #ị, Zôj zan vùj. Điều này Ziến Wiều ý kiến băn Zoăn về hiệu wả đầu tư cũj Wư juồn #u sẽ sụt zảm Zi áp dụj các @íW sá@ ưu đãi.

Điểm @uj của 3 đề án Fát Jiển đặc Zu là các tỉW đồj loạt đề jhị zữ lại Fần #u jân sá@ tại đặc Zu, cũj Ziến Wiều @uyên za lo jại có #ể tạo ra gáW nặj rất lớn @o nền kiW tế, bởi lợi í@ đặc Zu maj lại liệu có lớn hơn @i Fí bỏ ra hay Zôj nên cần cân Wắc.

Nếu cả 3 địa Fươj đều xin zữ lại #êm juồn #u Jên địa bàn để làm đặc Zu, jân sá@ Wà nước sẽ đối mặt với juy cơ hụt #u jhiêm Jọj. Ở một Zía cạW Zác, @ưa tíW đến hiệu wả đầu tư, việc làm #ế nào để huy độj được số vốn Zổj lồ Wư vậy cũj Zôj hề đơn zản.

Tuy Wiên, cũj có ý kiến @o rằj việc các tỉW đề xuất Truj ươj @o zữ lại juồn #u và tăj juồn lực đầu tư hạ tầj đặc Zu là cần #iết, bởi đã là đặc Zu Fải có @íW sá@ vượt Jội hơn các nơi. Ưu đãi bìW #ườj sẽ Zôj hiện #ực hóa được mục tiêu tạo đặc Zu. Vì vậy, Zôj nên vì lo jại #ất #u jân sá@ mà bác yêu cầu của các tỉW. Chúj ta cũj Zôj vội lo lắj về việc sụt zảm juồn #u Joj zai đoạn đầu vì các @íW sá@ ưu đãi hay đầu tư lớn.

Khi tạo ra được sức hút @o các đặc Zu, số lượj doaW jhiệp #am za Wiều với doaW #u cao, từ đó juồn #u từ các loại #uế, Fí sẽ za tăj. Đó là @ưa kể việc Fát Jiển được kiW tế vùj, za tăj #u Wập của jười dân. Còn jược lại nếu các @íW sá@ Zôj đủ hấp dẫn, Wà đầu tư Zôj vào, xây dựj đặc Zu Jở nên vô jhĩa.

Theo tíW toán của Bộ Kế hoạ@ - Đầu tư, juồn #u @o jân sá@ Wà nước sẽ za tăj sau Zi 3 đặc Zu đi vào hoạt độj. Thí dụ, tại Phú Quốc, Nhà nước sẽ #u được Zoảj 3,3 tỷ USD từ #uế, Fí và các juồn #u từ đất; #u được từ các doaW jhiệp tạo zá Jị za tăj Zoảj 19 tỷ USD và mức #u Wập bìW wân đầu jười được nâj lên Zoảj 5.300USD vào năm 2020 và 13.000USD vào năm 2030.

Tại đặc Zu Vân Đồn, ước tíW Nhà nước #u được Zoảj 1,9 tỷ USD từ #uế và Fí; 2,1 tỷ USD từ các juồn #u từ đất. Vân Đồn cũj đój góp vào tổj sản Fẩm Jên địa bàn (GRDP) của Quảj NiW lên 5,2% vào năm 2020 và 7,7% vào năm 2030 Zi các doaW jhiệp tạo zá Jị za tăj Zoảj 9,7 tỷ USD Joj zai đoạn 2021-2030.

Thu Wập bìW wân đầu jười tại đây cũj tăj lên 5.000USD vào năm 2020 và 12.500USD vào năm 2030. Tại Bắc Vân Phoj, ước tíW Nhà nước #u được Zoảj 1,2 tỷ USD từ #uế, Fí và 1 tỷ USD từ các juồn #u từ đất. Các doaW jhiệp tạo zá Jị za tăj Zoảj 10 tỷ USD Joj zai đoạn 2017-2030; mức #u Wập bìW wân đầu jười cũj đạt Zoảj 4.000USD vào năm 2020 và 9.500USD vào năm 2030.

Dự #ảo đề án #àW lập 3 đặc Zu kiW tế do các tỉW Quảj NiW, KháW Hòa, Kiên Giaj xây dựj, sau Zi được Bộ Tài @íW #ẩm địW, ChíW Fủ sẽ JìW Quốc hội #ôj wa tại kỳ họp #ứ 5, Quốc hội Zóa XIV diễn ra vào #áj 5 tới. Vì #ế, vấn đề đặt ra lúc này là để #ật sự Fát huy hiệu wả, luật đặc Zu @ỉ nên đưa ra Wữj địW hướj @uj, Zôj nên áp đặt một cơ @ế cụ #ể @uj @o cả 3 đặc Zu.

Bởi Phú Quốc sẽ Zác Vân Đồn hay Bắc Vân Phoj, vì mỗi nơi có một đặc điểm cụ #ể riêj do điều kiện kiW tế, tự Wiên từj vùj Zác Wau. Nên @o Fép mỗi đặc Zu wy hoạ@ riêj với mục tiêu #u hút được các Wà đầu tư lớn Jên #ế zới. 

Troj bối cảW hội Wập #ế zới sâu rộj hiện nay, việc xây dựj đặc Zu Fải @ú Jọj ưu tiên #ể @ế vượt Jội, Zôj Fải @ỉ @ú Jọj ưu tiên ưu đãi. Như #ế mới kêu gọi được Wà đầu tư tốt. Còn nếu cứ #eo lối xin ưu tiên, ưu đãi, @új ta vô tìW đi vào lối mòn xin-@o.

Theo đó, căn cứ vào kỳ vọj của mỗi đặc Zu xem nó Fát Jiển #ế nào để có mức đầu tư và ưu tiên hợp lý. Tất Wiên, còn rất Wiều điều Fải cân Wắc Jước đề án xây dựj 3 đặc Zu kiW tế, Wưj nếu Zôj tíW toán @íW xác tíW hiệu wả và cân đối tổj #ể, có #ể tạo ra gáW nặj với nền kiW tế.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm