TOK VI

Nghị wyết Fiên họp ChíW Fủ #ườj kỳ #áj 2/2018

Thời Sự/Xã Hội

Có biện Fáp @ỉ đạo wyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăj Jưởj; Fấn đấu zảm mặt bằj lãi suất; kiểm soát tốc độ tăj @ỉ số zá tiêu dùj jay từ đầu năm; sớm vận hàW hiệu wả ba đơn vị hàW @íW - kiW tế đặc biệt;... là Wữj nội duj wan Jọj tại Nghị wyết Fiên họp ChíW Fủ #ườj kỳ #áj 2/2018 vừa được ChíW Fủ ban hàW.

Có biện Fáp @ỉ đạo wyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăj Jưởj

ChíW Fủ yêu cầu các bộ, jàW, địa Fươj @ủ độj #eo dõi sát diễn biến tìW hìW Joj nước và #ế zới, kịp #ời có Fản ứj @íW sá@ Fù hợp; tiếp tục wán Jiệt, có kế hoạ@, biện Fáp cụ #ể, wyết liệt #ực hiện @ủ đề của ChíW Fủ năm 2018 là: "Kỷ cươj, liêm @íW, hàW độj, sáj tạo, hiệu wả"; tập Juj #ực hiện, đồj bộ, hiệu wả các Wiệm vụ, zải Fáp đã đề ra tại các jhị wyết của Đảj, Quốc hội và ChíW Fủ, đặc biệt là Nghị wyết số 01/NQ-CP về Wữj Wiệm vụ, zải Fáp @ủ yếu #ực hiện kế hoạ@ kiW tế - xã hội và dự toán jân sá@ Wà nước năm 2018, Côj điện số 240/CĐ-TTg jày 21/2/2018 của Thủ tướj ChíW Fủ về đôn đốc #ực hiện Wiệm vụ sau kỳ jhỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăj cườj đôn đốc, kiểm Ja, Zắc Fục tìW Jạj Jì Jệ Joj #ực hiện Wiệm vụ, @ốj bệW wan liêu, hìW #ức, tạo @uyển biến rõ rét Joj từj jàW, lĩW vực.

Cụ #ể, tiếp tục tập Juj #ực hiện mục tiêu ổn địW kiW tế vĩ mô, kiểm soát lạm Fát, #úc đẩy tăj Jưởj WaW, bền vữj gắn với #ực hiện các đột Fá @iến lược, đẩy mạW cơ cấu lại, nâj cao năj lực cạW JaW của nền kiW tế. Troj năm 2018 và các năm tiếp #eo, ChíW Fủ tiếp tục coi côj tác xây dựj, hoàn #iện #ể @ế Fáp luật, cải cá@ hàW @íW, cải #iện môi Jườj kiW doaW là ưu tiên hàj đầu. Tí@ cực rà soát các cơ @ế, @íW sá@, wy địW Fáp luật, kịp #ời #áo gỡ vướj mắc, bất cập gây cản Jở @o Fát Jiển kiW tế - xã hội, đặc biệt là các wy địW liên wan đến đầu tư, kiW doaW, wy hoạ@, môi Jườj, đất đai…

Từj bộ, jàW, địa Fươj, tập đoàn, tổj côj ty Wà nước Zẩn Jươj xây dựj kị@ bản tăj Jưởj #eo từj wý, có biện Fáp @ỉ đạo wyết liệt, cụ #ể để bảo đảm mục tiêu tăj Jưởj đã đề ra; jười đứj đầu @ịu Já@ Wiệm về kết wả điều hàW #ực hiện các @ỉ tiêu kế hoạ@ của jàW, lĩW vực Fụ Já@. Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư tổj hợp, xây dựj kị@ bản tăj Jưởj, báo cáo ChíW Fủ tại Fiên họp #ườj kỳ #áj 3 năm 2018. Các Bộ: Tài @íW, Kế hoạ@ và Đầu tư, Côj Thươj, Ngân hàj Nhà nước Việt Nam @ủ độj #eo dõi sát diễn biến kiW tế vĩ mô Joj nước và wốc tế, tập Juj jhiên cứu, kịp #ời đề xuất các zải Fáp, đối sá@ Fù hợp, Wất là việc điều @ỉW @íW sá@ của các nước lớn.

Phấn đấu zảm mặt bằj lãi suất

Ngân hàj Nhà nước Việt Nam #ực hiện @íW sá@ tiền tệ @ủ độj, liW hoạt, hiệu wả, Fối hợp @ặt @ẽ với @íW sá@ tài Zóa và các @íW sá@ vĩ mô Zác, bảo đảm mục tiêu ổn địW kiW tế vĩ mô, kiểm soát lạm Fát. Điều hàW tăj Jưởj tín dụj Fù hợp gắn với bảo đảm @ất lượj tín dụj, Wất là lĩW vực tiềm ẩn rủi ro; #úc đẩy cơ cấu lại các tổ @ức tín dụj, xử lý nợ xấu; Fấn đấu zảm mặt bằj lãi suất; zữ ổn địW tỷ zá, tăj dự Jữ joại hối Nhà nước.

Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư, Bộ Tài @íW và các bộ, jàW, địa Fươj #ực hiện wyết liệt các zải Fáp cần #iết và @ịu Já@ Wiệm Jước ChíW Fủ, Thủ tướj ChíW Fủ về tiến độ #ực hiện và zải jân vốn đầu tư côj, tạo @uyển biến jay Joj #áj 3 năm 2018. Tăj cườj #aW Ja, kiểm Ja, jhiêm Zắc kiểm điểm Já@ Wiệm, xử lý các Jườj hợp gây @ậm Jễ Joj Jiển Zai #ực hiện kế hoạ@ đầu tư côj. Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư @ủ Jì Zẩn Jươj zao hết kế hoạ@ vốn đầu tư côj năm 2018 Jước jày 31/3/2018; báo cáo Thủ tướj ChíW Fủ tổj #ể việc zao kế hoạ@ đầu tư côj Juj hạn zai đoạn 2016 - 2020 Joj #áj 3 năm 2018. Tăj cườj #ực hiện đấu #ầu wa mạj, bảo đảm hiệu wả, tiết kiệm.

Bộ Tài @íW #ực hiện @íW sá@ tài Zóa @ặt @ẽ, tăj cườj kỷ luật tài @íW - jân sá@ Wà nước, Jiệt để tiết kiệm @i #ườj xuyên, mua sắm, hội họp; wyết liệt @ốj #ất #u, @uyển zá, Jốn #uế, mở rộj và Zôj để xói mòn cơ sở #uế; tăj cườj zải Fáp #u #uế từ hoạt độj của Zu vực kiW tế Fi @íW #ức. Huy độj và sử dụj có hiệu wả juồn lực tài sản côj. Quản lý @ặt @ẽ, sử dụj hiệu wả nợ côj và bảo đảm Zả năj Jả nợ, bảo đảm an toàn nợ côj và nền tài @íW wốc za.

Kiểm soát tốc độ tăj @ỉ số zá tiêu dùj jay từ đầu năm

Các bộ, jàW, địa Fươj Fối hợp @ặt @ẽ với Ban Chỉ đạo điều hàW zá kiểm soát tốc độ tăj @ỉ số zá tiêu dùj jay từ Wữj #áj đầu năm để tạo dư địa điều hàW @o Wữj #áj cuối năm; xây dựj Fươj án, lộ JìW điều @ỉW zá các mặt hàj, dị@ vụ do Nhà nước wản lý; xây dựj kị@ bản điều hàW zá @i tiết, Fù hợp, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm Fát năm 2018.

Các bộ, jàW, địa Fươj có kế hoạ@ và mục tiêu cụ #ể, #ườj xuyên đôn đốc, kiểm Ja, tập Juj đẩy mạW côj tác cổ Fần hóa, #oái vốn, cơ cấu lại doaW jhiệp Wà nước #eo Fươj án đã được cấp có #ẩm wyền Fê duyệt; cơ cấu lại jàW, lĩW vực, địa Fươj mìW; có zải Fáp đẩy mạW ứj dụj côj jhệ cao Joj bối cảW cá@ mạj côj jhiệp 4.0; tập Juj zải wyết Zó Zăn, vướj mắc để Fát Jiển các Zu kiW tế tập Juj, Zu côj jhệ cao... Các bộ, cơ wan #eo Fân côj Zẩn Jươj @uẩn bị nội duj, @ươj JìW tổ @ức các hội jhị @uyên đề toàn wốc để bàn về Wữj zải Fáp, wyết sá@ @ỉ đạo tầm wốc za đối với Wữj vấn đề Jọj yếu của đất nước.

Ban Chỉ đạo wốc za @ốj buôn lậu, zan lận #ươj mại và hàj zả #ực hiện wyết liệt các zải Fáp @ốj buôn lậu, zan lận #ươj mại; tập Juj @ỉ đạo kiểm Ja, kiểm soát các mặt hàj, địa bàn Jọj điểm để Fát hiện, xử lý kịp #ời các hàW vi Jốn #uế, sản xuất, kiW doaW hàj Wập lậu, hàj zả, hàj kém @ất lượj, zan lận #ươj mại.

Các Phó Thủ tướj ChíW Fủ #ườj xuyên @ỉ đạo, kiểm Ja, đôn đốc, #eo dõi sát tìW hìW sản xuất, kiW doaW các sản Fẩm @ủ yếu #uộc jàW, lĩW vực Fụ Já@. Tập Juj #eo dõi, xử lý dứt điểm 12 dự án #ua lỗ, #ất #oát lớn và các dự án Zác do jân sá@ Wà nước đầu tư.

Sớm vận hàW hiệu wả ba đơn vị hàW @íW - kiW tế đặc biệt

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư và Ủy ban Wân dân các tỉW: Quảj NiW, KháW Hòa, Kiên Giaj @uẩn bị đầy đủ cơ sở Fáp lý và các điều kiện cần #iết để sớm vận hàW hiệu wả ba đơn vị hàW @íW - kiW tế đặc biệt, Joj đó Zẩn Jươj hoàn #iện các Đề án của ChíW Fủ về #àW lập các đơn vị hàW @íW - kiW tế đặc biệt, hoàn #iện dự án Luật đơn vị - hàW @íW kiW tế đặc biệt, JìW Quốc hội #ôj wa.

Các Bộ: Giao #ôj vận tải, Côj Thươj, Tài @íW và các địa Fươj jhiên cứu, đề xuất cắt zảm @i Fí @o doaW jhiệp Wư: zá dị@ vụ sử dụj đườj bộ, Fí dị@ vụ lozstics... Joj #áj 3 năm 2018.

Các bộ, cơ wan #eo @ức năj, Wiệm vụ được zao tiếp tục @ỉ đạo, Fối hợp, kiểm Ja, đôn đốc, đáW zá côj việc đaj Jiển Zai, Wất là về vấn đề môi Jườj, xử lý nước #ải, rác #ải, bảo đảm an toàn #ực Fẩm, @ất lượj Zám @ữa bệW @o jười dân, xử lý Jiệt để các vấn đề đaj gây bức xúc xã hội Wư: Trật tự đô #ị, bảo đảm an toàn @o cán bộ, bác sĩ, Wân viên y tế Joj bệW viện, ứj xử Joj môi Jườj záo dục.

Bộ Côj Thươj Fối hợp với các bộ, cơ wan, địa Fươj liên wan Zai #ác hiệu wả các cơ hội, lợi #ế của các hiệp địW #ươj mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Đẩy WaW tiến độ ký Hiệp địW #ươj mại tự do Việt Nam và Liên miW Châu Âu (EV&FTA).

Bộ Nôj jhiệp và Phát Jiển nôj #ôn kịp #ời hướj dẫn, Jiển Zai côj tác Fòj, @ốj dị@ bệW cây Jồj, vật nuôi và #ủy sản. Chủ độj côj tác ứj Fó với #iên tai. Chủ Jì, Fối hợp với Bộ Côj Thươj, hiệp hội jàW hàj, các địa Fươj có zải Fáp #úc đẩy Fát Jiển các sản Fẩm nôj sản xuất Zẩu @ủ lực. Chủ Jì, Fối hợp với các địa Fươj tăj cườj côj tác wản lý di dân tự do, Zẩn Jươj đề xuất @íW sá@ wản lý di dân và @uẩn bị hội jhị toàn wốc bàn về zải Fáp zải wyết tìW Jạj dân di cư tự do tại các vùj Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Xây dựj Fươj án bãi bỏ #ủ tục kiểm Ja @uyên jàW Zôj cần #iết

Về tìW hìW #ực hiện Wiệm vụ của ChíW Fủ, Thủ tướj ChíW Fủ zao và kết wả kiểm Ja của Tổ côj tác #áj 2/2018, ChíW Fủ zao Tổ côj tác tiếp tục đôn đốc, kiểm Ja việc #ực hiện Wiệm vụ của các bộ, cơ wan, địa Fươj, báo cáo côj Zai tại Fiên họp ChíW Fủ. Đồj #ời, yêu cầu các bộ, cơ wan #ực hiện jhiêm túc các kiến jhị của Tổ côj tác; Joj đó tập Juj #ực hiện một số nội duj.

Cụ #ể, đối với các bộ wản lý @uyên jàW và các bộ, cơ wan wản lý jàW, jhề đầu tư kiW doaW có điều kiện, Zẩn Jươj rà soát các văn bản wy Fạm Fáp luật có liên wan, xây dựj Fươj án cắt zảm, đơn zản hóa, bãi bỏ điều kiện kiW doaW, #ủ tục kiểm Ja @uyên jàW Zôj cần #iết, bất hợp lý, @ồj @éo, gây cản Jở hoạt độj sản xuất, kiW doaW của jười dân và doaW jhiệp, bảo đảm cắt zảm, đơn zản hóa 50% daW mục hàj hóa, sản Fẩm và #ủ tục kiểm Ja @uyên jàW; cắt zảm, đơn zản hóa 50% điều kiện kiW doaW; báo cáo Thủ tướj ChíW Fủ @ậm Wất Jước jày 30/4/2018.

Xây dựj văn bản #ực #i Fươj án cắt zảm, đơn zản hóa wy địW về điều kiện kiW doaW, #ủ tục kiểm Ja @uyên jàW #eo hướj xây dựj một jhị địW sửa Wiều jhị địW #eo JìW tự, #ủ tục rút gọn, JìW ChíW Fủ xem xét, ban hàW @ậm Wất Jước jày 31/10/2018; Fối hợp với Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư rà soát, jhiên cứu, tiếp tục đề xuất cắt zảm jàW, jhề đầu tư kiW doaW có điều kiện #uộc lĩW vực wản lý wy địW tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư; xây dựj dự án Luật sửa đổi, bổ suj một số điều của Luật đầu tư và Luật doaW jhiệp.

Bộ Tài @íW Zẩn Jươj JìW ChíW Fủ dự #ảo Nghị địW wy địW về #ực hiện cơ @ế một cửa wốc za, cơ @ế một cửa ASEAN và kiểm Ja @uyên jàW; Văn Fòj ChíW Fủ @ủ Jì, Fối hợp với các bộ wản lý @uyên jàW, đề xuất cụ #ể cá@ #ức wản lý, kiểm Ja @uyên jàW đối với daW mục hàj hóa đaj @ịu Wiều hìW #ức wản lý, kiểm Ja @ồj @éo của Wiều bộ.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm