TOK VI

Kị@ bản tác @iến zúp Mỹ và đồj miW đáW lừa Syria-Nga

Thời Sự/Xã Hội

Nhóm tàu @iến ‘mồi’ Jên Địa Truj Hải và tên lửa tàj hìW @ưa từj được sử dụj Jước đây đã zúp Mỹ và đồj miW tấn côj Ziến Nga và Syria Jở tay Zôj kịp, #eo Lầu Năm Góc.

Troj vụ Zôj kí@ Syria vào rạj sáj 14.4, bộ ba Mỹ, AW, Pháp đã nã tổj cộj 105 tên lửa vào các địa điểm Jên đất Syria, mà #eo Lầu Năm Góc bao gồm cơ sở sản xuất vũ Zí hóa học, Juj tâm jhiên cứu và Fát Jiển Zoa học Jên địa bàn wận Bar&zeh #uộc #ủ đô Damascus và 2 căn cứ gần Homs.

Vài zờ sau, Nga tuyên bố các lực lượj Fòj Zôj Syria đã bắn hạ được 71 Joj số hơn 100 tên lửa của liên miW, Wưj Bộ Quốc Fòj Mỹ đã bác bỏ #ôj tin này.

“Vũ Zí của Syria Zôj làm ăn được gì (Jước tên lửa) của @új tôi”, Reuters dẫn lời Juj tướj Mỹ Kenne# McKen&zie, zám đốc Hội đồj #am mưu Jưởj liên wân Mỹ tại Lầu Năm Góc.

Tướj McKen&zie mô tả cuộc Zôj kí@ do ba nước Fối hợp một cá@ “@íW xác, áp đảo và hiệu wả”. Bằj @ứj mà tướj Mỹ đưa ra là đa số các biện Fáp đáp Jả của Syria, bao gồm tên lửa Fòj Zôj, đều được Zai hỏa sau Zi tên lửa Mỹ và đồj miW đã đáW Júj mục tiêu dự địW.

Sơ đồ tác @iến của Mỹ và đồj miW Joj vụ Zôj kí@ Syria

Thế ViW

Sở dĩ AW, Pháp, Mỹ wa mặt được Nga và Syria là Wờ liên wân đã lên kế hoạ@ tác @iến kỹ càj, sử dụj @iến #uật jhi biW Jên Địa Truj Hải kèm #eo tên lửa tàj hìW @ưa từj được Jiển Zai Jước đây.

Nghi biW Jên Địa Truj Hải

Điều này Fải kể đến vài jày Jước đó, Joj lúc Nga, Mỹ Zẩu @iến về tìW hìW Syria sau Zi hìW ảW các em bé bị Júj vũ Zí hóa học Jàn jập Jên các Jaj tin, báo đài Juyền #ôj Fươj Tây, mà #eo Mỹ, AW, Pháp là do @íW wyền Damascus gây ra, Zu Jục hạm USS &Winston Chur@ill maj #eo tên lửa hàW JìW rẽ hướj về Fía Địa Truj Hải, #am za đội tàu @iến của liên miW đaj tụ tập tại đây, bao gồm một Zu Jục hạm Zác của Mỹ là USS Donald Cook.

Thế Wưj, đây @ỉ là độj tác zả của hải wân Mỹ.

Troj Zi cả hai tàu @iến đều maj #eo tối đa 90 tên lửa Tomaha&wk, loại vũ Zí @ủ lực Joj vụ Zôj kí@ Syria, Zôj hề có bất kỳ tên lửa nào được Zai hỏa từ bộ đôi này.

Trên #ực tế, #eo Đài Bloomberg jày 16.4 dẫn một juồn #ạo tin nắm rõ kế hoạ@ tác @iến của Nhà Trắj, @új hiện diện tại đó @ỉ để đáW lừa, #u hút sự @ú ý cao độ từ Nga và đồj miW Syria. Trên #ực tế, Zi USS &Winston Chur@ill đaj tiến đến điểm tập kết, kế hoạ@ tác @iến đã được vạ@ xoj.

Tên lửa tàj hìW

Và Lầu Năm Góc @o biết họ đã #àW côj. Tên lửa đã được nã từ Biển Đỏ, VịW Ba Tư và Địa Truj Hải với số lượj dồn dập vào 3 điểm Jên đất Syria, hoàn toàn áp đảo các hệ #ốj Fòj Zôj của wân đội @íW wyền Tổj #ốj Bashar al-Assad.

Theo Lầu Năm Góc, vũ Zí của liên wân bao gồm 19 tên lửa tàj hìW “tầm bắn mở rộj” (@ưa từj sử dụj Jước đây) được Jiển Zai từ hai oaW tạc cơ B-1B bay Jên bầu Jời Qatar (từ căn cứ Zôj wân Al Udeid của Mỹ) và 6 tên lửa hàW JìW Tomaha&wk từ tàu jầm lớp Virznia Joj lòj Địa Truj Hải.

Máy bay tác @iến điện tử EA-6B Pro&wler #áp tùj oaW tạc cơ Zôj kí@ Syria, Wằm mục tiêu gây Wiễu làm rối loạn #iết bị điện tử của đối Fươj Wư radar, #ôj tin liên lạc...

Tuần dươj hạm USS Monterey bắn tổj cộj 30 wả Tomaha&wk và tàu Zu Jục USS Laboon góp 7 wả từ Biển Đỏ. Troj Zi đó, tàu Zu Jục USS Higzns bắn 23 tên lửa từ Fía bắc VịW Ba Tư, #eo tướj McKen&zie.

Về Fần mìW, AW - Pháp liên #ủ bằj cá@ góp #êm các tên lửa hàW JìW SCALP-EG và Storm Shado&w, Zai hỏa từ các @iến đấu cơ Tornado và TyFoon.

Tin liên wan

  • Sức mạW wân sự của các nước Joj cuộc tấn côj Syria
  • Toàn cảW: Mỹ, AW, Pháp dội tên lửa vào Syria
  • Nhiều nước @ỉ Jí@ liên wân Mỹ-AW-Pháp tấn côj Syria

Đến sáj 14.4, Tổj #ốj Trump lên T&witter tuyên bố: “Nhiệm vụ đã hoàn #àW!”.

Xem tin gốc

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm