TOK VI

AVG đặt cọc gần 450 tỷ đồj cam kết #ực hiện việc hủy hợp đồj với Mobi&Fone

Thời Sự/Xã Hội

Hiện nay Mobi&Fone và Wóm cổ đôj AVG đaj xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồj #ỏa #uận mua bán cổ Fần #eo các wy địW Fáp luật. Theo #ỏa #uận hai bên, Wóm cổ đôj AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồj.

Đầu zờ @iều nay, 13-3, Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone Fát ra #ôj báo @o biết, wa #ôj tin báo @í về kết luận @ỉ đạo của Ban Bí #ư, #ực hiện @ỉ đạo của Bộ TT-TT, Mobi&Fone đã báo cáo Bộ TT-TT @ủ Jươj huỷ hợp đồj #oả #uận mua 95% cổ Fần của AVG và đã được Bộ TT-TT đồj ý.

Hiện nay Mobi&Fone và Wóm cổ đôj AVG đaj xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồj #ỏa #uận mua bán cổ Fần #eo các wy địW Fáp luật. Theo #ỏa #uận hai bên, Wóm cổ đôj AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồj để cam kết #ực hiện việc hủy hợp đồj. Hai bên sẽ Zẩn Jươj xem xét và #ực hiện Wữj côj việc cần #iết Jên tiW #ần #iện @í, đảm bảo Zôj #iệt hại cũj Wư Zôj ảW hưởj tới juồn vốn và lợi í@ của Wà nước. LãW đạo Mobi&Fone @o biết, hiện nay ưu tiên hàj đầu là tập Juj vào việc hoàn #àW @ỉ tiêu Wiệm vụ sản xuất kiW doaW năm 2018. Vì vậy, Joj vụ việc xử lý Wữj vấn đề liên wan với AVG, Mobi&Fone moj muốn Wận được sự zúp đỡ và hợp tác của các cơ wan #ôj tấn báo @í để Mobi&Fone hoàn #àW Wiệm vụ được zao.

Tin từ Bộ TT-TT @o biết, Joj sáj 13-3, Bộ TT-TT đã có báo cáo Ban Bí #ư, Thườj Jực ChíW Fủ, Tổj ThaW Ja ChíW Fủ về #ôj tin hủy bỏ #ỏa #uận @uyển Wượj cổ Fần zữa Mobi&Fone và AVG. Cùj với việc gửi báo cáo @o ThaW Ja ChíW Fủ, Bộ Jưởj Bộ TT-TT Trươj MiW Tuấn đã Jực tiếp gọi điện #oại báo cáo Tổj ThaW Ja ChíW Fủ Lê MiW Khái về #ôj tin hủy bỏ #ỏa #uận @uyển Wượj cổ Fần zữa Mobi&Fone và AVG.

TRẦN BÌNH

Xem tin gốc

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm