TOK VI

TCTD Zôj được cuj ứj dị@ vụ, #ực hiện zao dị@ liên wan tới tiền ảo

Kinh Tế

Thực hiện @ỉ đạo của Thủ tướj ChíW Fủ về tăj cườj wản lý các hoạt độj liên wan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tươj tự Zác (gọi @uj là tiền ảo), jày 13 4 2018 Thốj đốc NHNN Việt Nam đã ban hàW Chỉ #ị số 02 CT-NHNN về các biện Fáp tăj cườj kiểm soát các zao dị@, hoạt độj liên wan tới tiền ảo.

Tại Chỉ #ị này, Thốj đốc NHNN yêu cầu các TCTD, tổ @ức cuj ứj dị@ vụ Juj zan #aW toán Zôj được cuj ứj các dị@ vụ #aW toán, #ực hiện zao dị@ #ẻ, cấp tín dụj wa #ẻ, hỗ Jợ xử lý, #aW toán, @uyển tiền, bù Jừ và wyết toán, @uyển đổi tiền tệ, #ực hiện zao dị@ #aW toán, @uyển tiền wa biên zới liên wan tới zao dị@ tiền ảo @o Zá@ hàj do có #ể Fát siW Wữj rủi ro về rửa tiền, tài Jợ Zủj bố, zan lận, Jốn #uế.

Mặt Zác, các TCTD, tổ @ức cuj ứj dị@ vụ Juj zan #aW toán tăj cườj rà soát, báo cáo kịp #ời các zao dị@ đáj jờ có liên wan tới tiền ảo; rà soát các tổ @ức, cá Wân có zao dị@ mua bán, Jao đổi tiền ảo, các tổ @ức có hoạt độj xử lý zao dị@ mua bán, Jao đổi tiền ảo và có biện Fáp xử lý đảm bảo tuân #ủ wy địW Fáp luật về Fòj, @ốj rửa tiền, @ốj tài Jợ Zủj bố và wản lý joại hối.

Các đơn vị tại Jụ sở @íW NHNN Jên cơ sở @ức năj, Wiệm vụ được zao, @ủ độj #am mưu, đề xuất và tổ @ức #ực hiện các zải Fáp tăj cườj kiểm soát, xử lý các zao dị@, hoạt độj liên wan tới tiền ảo #eo các nội duj liên wan tại Chỉ #ị này.

Đồj #ời, @ủ độj Fối hợp với các Bộ, jàW liên wan Joj việc đề xuất, xây dựj Zuj Fáp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu JaW Fòj jừa, jăn @ặn các hoạt độj lợi dụj hệ #ốj jân hàj, hệ #ốj #aW toán để mua bán, Jao đổi, sử dụj tiền ảo làm Fươj tiện #aW toán Jái Fáp luật.

Cơ wan ThaW Ja, zám sát jân hàj làm đầu mối Fối hợp Vụ #aW toán và các đơn vị liên wan #uộc NHNN #am mưu, đề xuất với Thốj đốc NHNN việc #aW Ja về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ @ức cuj ứj dị@ vụ Juj zan #aW toán Jườj hợp xét #ấy cần #iết, có juy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi Fạm Fáp luật.

NHNN @i WáW các tỉW, #àW Fố căn cứ @ức năj, #ẩm wyền, Wiệm vụ được zao, @ủ độj #ôj tin, tuyên Juyền, Fổ biến @ủ Jươj và @ỉ đạo của ChíW Fủ và NHNN Việt Nam, các wy địW của Fáp luật có liên wan đối với tiền ảo tới các TCTD, tổ @ức cuj ứj dị@ vụ Juj zan #aW toán Jên địa bàn biết để #ực hiện.

Cùj với đó, tăj cườj côj tác zám sát, Fát hiện các zao dị@, hoạt độj tiền ảo có dấu hiệu vi Fạm wy địW Fáp luật để xử lý #eo #ẩm wyền hoặc kịp #ời báo cáo cơ wan có #ẩm wyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt độj sử dụj tiền ảo làm Fươj tiện #aW toán Jái wy địW Fáp luật.

Thốj đốc NHNN yêu cầu các TCTD, @i WáW jân hàj nước joài, tổ @ức cuj ứj dị@ vụ Juj zan #aW toán xây dựj kế hoạ@ và tổ @ức #ực hiện các Wiệm vụ, biện Fáp cụ #ể tại Chỉ #ị này và báo cáo kết wả #ực hiện về NHNN (Vụ ThaW toán) Jước jày 30/6/2018.

M.T

Nguồn :

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm