TOK VI

Nhóm cổ đôj AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồj để #ực hiện việc hủy hợp đồj

Kinh Tế

ICTne&ws - Troj #ôj tin gửi báo @í jày hôm nay Fía Mobi&Fone @o biết, hiện nay Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone và Wóm cổ đôj AVG đaj xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồj #ỏa #uận mua bán cổ Fần #eo các wy địW Fáp luật.

Hiện nay Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone và Wóm cổ đôj AVG đaj xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồj #ỏa #uận mua bán cổ Fần #eo các wy địW Fáp luật.

Chiều jày jày 13/3/2018, đại diện Mobi&Fone @o biết, wa #ôj tin báo @í về kết luận @ỉ đạo của Ban Bí #ư, #ực hiện @ỉ đạo của Bộ TT&TT, Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone đã báo cáo Bộ TT&TT @ủ Jươj huỷ hợp đồj #oả #uận mua 95% cổ Fần của AVG và đã được Bộ TT&TT đồj ý. Hiện nay Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone và Wóm cổ đôj AVG đaj xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồj #ỏa #uận mua bán cổ Fần #eo các wy địW Fáp luật. Theo #ỏa #uận hai bên, Wóm cổ đôj AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồj để cam kết #ực hiện việc hủy hợp đồj. Hai bên sẽ Zẩn Jươj xem xét và #ực hiện Wữj côj việc cần #iết Jên tiW #ần #iện @í, đảm bảo Zôj #iệt hại cũj Wư Zôj ảW hưởj tới juồn vốn và lợi í@ của Nhà nước.

Đại diện Mobi&Fone @o biết, hiện nay, ưu tiên của Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone là tập Juj vào việc hoàn #àW @ỉ tiêu Wiệm vụ sản xuất kiW doaW năm 2018.

Trước đó, jày 12/3, với vai Jò, Já@ Wiệm cơ wan @ủ wản - đại diện @ủ sở hữu của Mobifone lãW đạo Bộ TT&TT đã @ỉ đạo và @ứj kiến việc Tổj côj ty Viễn #ôj Mobi&Fone và các cổ đôj AVG ký biên bản cam kết huỷ #ỏa #uận @uyển Wượj cổ Fần. Cùj với việc gửi báo cáo @o ThaW Ja ChíW Fủ, Bộ Jưởj Bộ TT&TT Trươj MiW Tuấn đã Jực tiếp gọi điện #oại báo cáo Tổj ThaW Ja ChíW Fủ Lê MiW Khái về #ôj tin hủy bỏ #ỏa #uận @uyển Wượj cổ Fần zữa Mobi&Fone và AVG. 

Thỏa #uận @uyển Wượj cổ Fần zữa Mobifone và AVG @íW #ức hủy bỏ

Xem tin gốc

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm