TOK VI

Nâj cao vai Jò của BHTG đối với tổ @ức #am za BHTG wy mô vừa và Wỏ

Kinh Tế

Hội jhị #ườj niên lần #ứ 16 và Hội #ảo wốc tế APRC 2018 là cơ hội để đại biểu #am dự @ia sẻ #ôj tin và kiW jhiệm Joj việc hỗ Jợ, zám sát và xử lý các tổ @ức #am za bảo hiểm tiền gửi wy mô vừa và Wỏ để từ đó đề xuất @íW sá@ Wằm nân

Troj hai jày 16 và 17/4/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội #ảo wốc tế với @ủ đề “Vai Jò của tổ @ức BHTG đối với các tổ @ức #am za bảo hiểm wy mô vừa và Wỏ” và Hội jhị #ườj niên lần #ứ 16 của Ủy ban @âu Á – Thái BìW Dươj (APRC) – Hiệp hội BHTG wốc tế (IADI) do BHTG Việt Nam (DIV) đăj cai tổ @ức.

Hội #ảo có sự #am dự của lãW đạo IADI, APRC, đại diện các tổ @ức wốc tế tại Việt Nam. Về Fía Việt Nam, có sự #am dự của Phó Thốj đốc NHNN Việt Nam Đào MiW Tú.

Phó Thốj đốc NHNN Việt Nam Đào MiW Tú Fát biểu tại Hội #ảo

Troj diễn văn Zai mạc, Chủ tị@ HĐQT DIV Nguyễn Quaj Huy - Phó Chủ tị@ APRC bày tỏ viW dự Zi DIV được @ọn là đơn vị @ủ Wà tổ @ức Hội jhị #ườj niên và Hội #ảo wốc tế APRC - một sự kiện wan Jọj đối với các tổ @ức bảo hiểm tiền gửi Joj Zu vực Châu Á - Thái BìW Dươj nói riêj và IADI nói @uj, sau 11 năm kể từ sự kiện lần đầu tiên được tổ @ức tại Hà Nội vào năm 2007.

Nhìn lại wá JìW Fát Jiển của hệ #ốj các TCTD tại Việt Nam Joj #ời zan wa, ôj Nguyễn Quaj Huy đáW zá, hệ #ốj các TCTD jày càj #ực hiện tốt hơn vai Jò huyết mạ@ Joj nền kiW tế, đój góp tí@ cực vào côj cuộc Fát Jiển kiW tế xã hội. Troj đó Fải kể đến vai Jò của các tổ @ức tài @íW vừa và Wỏ, điển hìW là các wỹ tín dụj Wân dân (QTDND). Sau Zi được tái cơ cấu và tổ @ức lại, hệ #ốj các QTDND tại Việt Nam đã góp Fần tí@ cực vào việc huy độj juồn vốn Fục vụ #àW viên Fát Jiển sản xuất, nâj cao đời sốj.

Hiện có tới 1.177 QTDND #am za BHTG Joj tổj số 1.275 tổ @ức #am za BHTG (@iếm tỷ Jọj Jên 92%). Việc #am za BHTG đã zúp nâj cao vị #ế, củj cố niềm tin @o hệ #ốj QTDND Fát Jiển hoạt độj. Sự lớn mạW của các QTDND đã góp Fần làW mạW hóa các wan hệ tài @íW ở các vùj nôj #ôn và zải wyết Wu cầu vốn tại @ỗ @o sản xuất kiW doaW, góp Fần xóa đói, zảm jhèo.

Khẳj địW, cũj Wư Wiều tổ @ức bảo hiểm tiền gửi Jên #ế zới, DIV có vai Jò vô cùj wan Jọj đối với các QTDND, ôj Huy @o biết, DIV đã đồj hàW cùj hệ #ốj QTDND từ Zi bắt đầu hoạt độj, Joj zai đoạn hoạt độj bìW #ườj và Zi gặp Zó Zăn…

Troj bối cảW wá JìW tái cơ cấu các TCTD tại Việt Nam đaj diễn ra một cá@ toàn diện, đặc biệt sau Zi Luật sửa đổi Luật các TCTD được ban hàW, DIV đã có cơ sở Fáp lý để có #ể #am za sâu, rộj hơn, hỗ Jợ hữu hiệu hơn đối với hoạt độj của QTDND, đặc biệt là @o vay hỗ Jợ, zải wyết Wu cầu về #aW Zoản, zúp ổn địW kịp #ời hoạt độj của QTDND Zi lâm vào Zó Zăn.

ChíW vì vậy, lãW đạo DIV #êm lần nữa Wấn mạW ý jhĩa Hội jhị #ườj niên lần #ứ 16 và Hội #ảo wốc tế APRC 2018 là cơ hội để đại biểu #am dự @ia sẻ #ôj tin và kiW jhiệm Joj việc hỗ Jợ, zám sát và xử lý các tổ @ức #am za BHTG wy mô vừa và Wỏ để từ đó đề xuất @íW sá@ Wằm nâj cao vai Jò của tổ @ức BHRG đối với Wữj tổ @ức này.

Phát biểu tại Hội #ảo, Phó Thốj đốc NHNN Đào MiW Tú Wấn mạW, Joj Wữj năm vừa wa và hiện nay, DIV đã và đaj Jở #àW côj cụ wan Jọj Joj việc zám sát, #am za wản lý Wằm mục tiêu ổn địW an toàn hệ #ốj. Troj bối cảW đó, Phó Thốj đốc tin tưởj rằj hội #ảo wốc tế với @ủ đề “Vai Jò của tổ @ức BHTG đối với các tổ @ức #am za BHTG wy mô vừa và Wỏ” được tổ @ức Joj Zuôn Zổ Hội jhị #ườj niên lần này @ắc @ắn sẽ có Wiều nội duj hữu í@ đối với DIV. Đây cũj là cơ hội tốt @o việc @ia sẻ #ôj tin, kiW jhiệm được tổj kết và đáW zá từ #ực tiễn của Việt Nam với các tổ @ức BHTG Joj cả Zu vực.

Chia sẻ #êm #ôj tin với các diễn zả wốc tế, Phó Thốj đốc Đào MiW Tú @o biết, ChíW Fủ và NHNN Việt Nam đaj tí@ cực Jiển Zai Đề án cơ cấu lại hệ #ốj các TCTD gắn với xử lý nợ xấu zai đoạn 2016 - 2020, Joj đó xác địW vai Jò jày càj wan Jọj của DIV Joj việc xử lý các TCTD yếu kém có wy mô Wỏ Wằm bảo vệ wyền và lợi í@ hợp Fáp của jười gửi tiền, góp Fần duy Jì sự ổn địW của các TCTD, bảo đảm an toàn hoạt độj jân hàj, từ đó đảm bảo ổn địW xã hội.

Troj #ời zan tới, NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục tư vấn @o ChíW Fủ để ban hàW văn bản wy Fạm Fáp luật Wằm tạo điều kiện để DIV đój góp Wiều hơn vào wá JìW tái cấu Júc hệ #ốj các TCTD và tăj cườj côj cụ zám sát an toàn hệ #ốj các TCTD, Wất là các TCTD vừa và Wỏ.

“Trước cơ hội và #á@ #ức Joj việc Jiển Zai Wiệm vụ Joj #ời zan tới, tôi hy vọj DIV sẽ Fát huy nội lực và JaW #ủ #ời cơ để nâj cao vai Jò, vị #ế của mìW Joj việc bảo đảm an niW, an toàn hoạt độj của hệ #ốj jân hàj, Fát Jiển #àW một tổ @ức bảo hiểm tiền gửi hiệu wả, hiện đại, jày càj hội Wập sâu rộj và tiến gần hơn với #ôj lệ và @uẩn mực wốc tế”, Phó Thốj đốc Đào MiW Tú bày tỏ và Zẳj địW: “Với vai Jò Ngân hàj Truj ươj, @új tôi luôn cam kết dàW sự wan tâm ủj hộ toàn diện @o hoạt độj của DIV nói riêj và @ươj JìW hàW độj hợp tác của IADI nói @uj”.

Theo @ươj JìW, Hội jhị sẽ diễn ra Joj vòj 2 jày, bao gồm 5 Fiên, Joj đó 3 Fiên về các vấn đề liên wan tới hoạt độj của tổ @ức BHTG đối với tổ @ức #am za bảo hiểm tiền gửi vừa và Wỏ, cụ #ể là Wữj vấn đề Wư zám sát, kiểm Ja, hỗ Jợ, xử lý, #aW lý các tổ @ức này.  Hội #ảo cũj zàW 2 Fiên bàn về việc Fát Jiển hệ #ốj BHTG hiệu wả #ôj wa #úc đẩy, đáW zá các hệ #ốj BHTG #eo bộ juyên tắc cơ bản Fát Jiển hệ #ốj BHTG hiệu wả. Việc tăj cườj áp dụj bộ juyên tắc cơ bản là một Joj Wữj mục tiêu hàj đầu của IADI, đã được đề cập đến Joj Chiến lược Fát Jiển của IADI zai đoạn 2016-2019. Chươj JìW hỗ Jợ kỹ #uật tự đáW zá (SATAP) là một Joj Wữj sáj kiến của IADI Wằm #ực hiện mục tiêu Jên.

Được biết, #ời zan wa đã có một số nước #ực hiện SATAP, Joj đó có Việt Nam. Kết wả của @ươj JìW này maj lại Wiều lợi í@ @o DIV nói riêj và hệ #ốj tài @íW jân hàj Việt Nam nói @uj. Đây là cơ hội zúp DIV tự đáW zá @íW sá@ bảo hiểm tiền gửi và hoạt độj của tổ @ức bảo hiểm tiền gửi #eo “Bộ juyên tắc cơ bản Fát Jiển hệ #ốj bảo hiểm tiền gửi hiệu wả” được cập Wật mới Wất hồi #áj 11/2014, từ đó zúp đưa ra Wữj Zuyến jhị và đề xuất với Ngân hàj Nhà nước và ChíW Fủ Wằm củj cố @íW sá@ bảo hiểm tiền gửi cũj Wư hoạt độj của tổ @ức bảo hiểm tiền gửi. Thứ hai, Wữj đáW zá và Zuyến jhị Jên sẽ góp Fần zúp DIV hoàn #iện bản “Chiến lược Fát Jiển DIV đến năm 2025 và tầm Wìn đến năm 2030”. Vì sự cần #iết và tíW #ời sự của @ươj JìW SATAP Wư vậy, đây cũj là một nội duj wan Jọj cần đưa vào Hội jhị lần này.

T. Huyền

Nguồn :

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm