TOK VI

Hủy bỏ Hợp đồj Mobi&Fone-AVG Zôj làm #ất #oát vốn Nhà nước

Kinh Tế

Ngày 13/3/2018, Bộ TT&TT đã #ôj tin @íW #ức tới báo @í về việc @ấm dứt Hợp đồj Mobi&Fone mua 95% cổ Fần AVG.

Mobi&Fone sẽ Wận được số tiền lớn hơn số tiền Mobi&Fone đã #aW toán @o Nhóm cổ đôj AVG

Theo #ôj tin từ Bộ TT&TT, jày 8/3, Văn Fòj T&W Đảj có Côj văn số 6106-CV/VPT&W #ôj báo ý kiến của Ban Bí #ư T&W Đảj về Dự án Mobi&Fone mua 95% cổ Fần AVG, #eo đó Ban Bí #ư T&W Đảj @ỉ đạo các cơ wan có Já@ Wiệm Zẩn Jươj xem xét, xử lý vụ việc đúj Fáp luật và #u hồi tài sản Nhà nước bị #ất #oát.

Căn cứ ý kiến @ỉ đạo của Ban Bí #ư T&W Đảj, Joj điều kiện Hợp đồj Mobi&Fone mua 95% cổ Fần AVG @ưa #ực hiện xoj, Bộ Thôj tin và Truyền #ôj đã @ỉ đạo Mobi&Fone làm việc với Nhóm cổ đôj @uyển Wượj cổ Fần AVG (Nhóm cổ đôj) để đàm Fán @ấm dứt Hợp đồj Mobi&Fone mua 95% cổ Fần AVG với juyên tắc #u hồi đầy đủ số vốn mà Mobi&Fone đã bỏ ra.

Ngày 12/3, tại Jụ sở Bộ Thôj tin và Truyền #ôj, Nhóm cổ đôj và Hội đồj #àW viên, Ban Tổj zám đốc Mobi&Fone đã họp, Jao đổi về việc @ấm dứt Hợp đồj và #ốj Wất juyên tắc Wư sau: Nhóm cổ đôj và Mobi&Fone #ốj Wất việc @ấm dứt Hợp đồj; Mobi&Fone hoàn Jả lại toàn bộ cổ Fần AVG @o Nhóm cổ đôj; Nhóm cổ đôj hoàn Jả lại đầy đủ số tiền Mobi&Fone đã #aW toán cộj với tiền lãi và các @i Fí liên wan.
Các nội duj @i tiết và JìW tự #ực hiện, hai bên sẽ tiếp tục đàm Fán và #ực hiện #eo đúj wy địW của Fáp luật.

Như vậy, Mobi&Fone sẽ Wận được số tiền lớn hơn số tiền Mobi&Fone đã #aW toán @o Nhóm cổ đôj.

Bên cạW đó, do việc #aW Ja nên Mobi&Fone @ưa #ực hiện #aW toán nốt 05% zá Jị @uyển Wượj #eo đúj tiến độ cam kết Joj Hợp đồj. Vì vậy, Joj Jườj hợp Mobi&Fone Zôj @ấp #uận việc @ấm dứt Hợp đồj #ì Nhóm cổ đôj có wyền đơn Fươj @ấm dứt Hợp đồj #eo wy địW Fáp luật và Mobi&Fone có #ể bị Fạt tới 8% zá Jị Hợp đồj, điều này là Zôj có lợi @o Mobi&Fone (Nhà nước).

Do đó, việc Mobi&Fone và Nhóm cổ đôj #ốj Wất @ấm dứt Hợp đồj là zải Fáp tối ưu, đúj wy địW Fáp luật, đảm bảo #u hồi đầy đủ vốn mà Mobi&Fone đã đầu tư, Zôj làm #ất #oát vốn của Mobi&Fone, của Nhà nước #eo đúj @ỉ đạo của Ban Bí #ư T&W Đảj.

Cũj Joj sáj nay (jày 13/3/2018), Bộ Jưởj Bộ Thôj tin và Truyền #ôj Trươj MiW Tuấn đã Jao đổi với Tổj ThaW Ja ChíW Fủ Lê MiW Khái để #ôj báo về Wữj diễn biến mới của sự việc này, để ThaW Ja ChíW Fủ và Đoàn ThaW Ja có căn cứ xem xét Wữj #ôj tin, tài liệu bổ suj để gửi tới jười ra wyết địW #aW Ja, #eo đúj wy địW tại Điều 35 của Thôj tư số 05/2014/TT-TTCP jày 16/10/2014 của ThaW Ja ChíW Fủ.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm