TOK VI

ĐáW #uế Wà dân đaj ở: 'Đứj hìW' mua bán toàn #ị Jườj

Kinh Tế

Thuế tài sản sẽ tác độj làm zảm Fần nào hoạt độj đầu tư, kiW doaW của các Wà đầu tư #ứ cấp dẫn tới Zả năj sụt zảm zao dị@ Jên #ị Jườj bất độj sản.

Liên tục tăj #uế: Người dân Wận lại được gì?

Cán bộ #uế đi #u bảo hiểm xã hội: Cắt zảm jàn côj @ức

Ôj Châu @o biết, dự án Luật Thuế tài sản của Bộ Tài @íW @ỉ đề xuất áp dụj #uế suất 0% đối với Wà ở có zá Jị từ 700 Jiệu đồj Jở xuốj #ì @ưa #ật #ỏa đáj.

Việc đề xuất áp dụj mức #uế suất 0,4% đối với đất ở, đất xây dựj Wà @uj cư, Wà ở có zá Jị Jên 1 tỷ đồj có #ể @ấp Wận được Zi so sáW với #uế suất của Wiều nước.

Việc áp dụj mức #uế suất 1% (cao hơn) "đối với đất sử dụj Zôj đúj mục đí@; đất và Wà #uộc đối tượj @ịu #uế Zôj đưa vào sử dụj"; và áp dụj mức #uế suất 2% "đối với đất và Wà #uộc đối tượj @ịu #uế lấn, @iếm", để Zuyến Zí@ đưa Wà, đất vào sử dụj, JáW lãj Fí, @ốj bao @iếm, đầu cơ Wà, đất hoặc để răn đe các Jườj hợp vi Fạm Fáp luật về Wà, đất, Wư dự #ảo Luật là cần #iết.

Tuy Wiên, luật này nếu được ban hàW tại #ời điểm hiện nay sẽ có tác độj rất lớn đối với #ị Jườj bất độj sản và jười tiêu dùj. Ôj Châu lo lắj về tìW Jạj "#uế @ồj #uế", do jười tiêu dùj (jười mua Wà) vừa Fải nộp tiền sử dụj đất rất lớn, vừa Fải nộp #uế tài sản. Điều này sẽ tác độj đến mặt bằj zá cả nói @uj mà Jực tiếp là zá cả Jên #ị Jườj bất độj sản.

Luật #uế mới sẽ tác độj làm zảm Fần nào hoạt độj đầu tư, kiW doaW của các Wà đầu tư #ứ cấp dẫn tới Zả năj sụt zảm zao dị@ Jên #ị Jườj bất độj sản.

Về #ời điểm ban hàW Luật Thuế tài sản, ôj Châu @o rằj cơ wan @ức năj cần xem xét, ban hàW Luật Thuế tài sản sau #ời điểm năm 2020 #ì Fù hợp hơn.

Theo ôj Lê Hoàj Châu, hiện @ưa #u #uế Wà ở, @ỉ có #u #uế sử dụj đất Fi nôj jhiệp, Joj đó, có đất ở #eo wy địW của "Luật Thuế sử dụj đất Fi nôj jhiệp" năm 2010.

Mức #uế Fải nộp Wìn @uj là #ấp vì được tíW #eo bảj zá đất của cấp tỉW, với #uế suất 0,03% (đối với đất ở Joj hạn mức); 0,07% (đối với Fần diện tí@ Zôj wá 03 lần hạn mức); 0,15% (đối với Fần diện tí@ vượt Jên 03 lần hạn mức).

Tuy Wiên, #eo ôj Châu, có điểm Zác biệt cơ bản là ở các nước Zác #ì đất đai #uộc sở hữu tư Wân, Zôj có Zoản #u jân sá@ "tiền sử dụj đất" Wư ở nước ta. "Tiền sử dụj đất" hiện nay Zôj Fải là một sắc #uế vì đaj được wy địW bởi Luật Đất đai, và là một juồn #u wan Jọj của jân sá@.

"Tiền sử dụj đất" đaj là "ẩn số", là "gáW nặj", cá@ tíW tiền sử dụj đất đaj tạo ra cơ @ế "xin-@o", Wũj Wiễu và doaW jhiệp Fải mất rất Wiều #ời zan để hoàn tất #ủ tục hàW @íW này.

"Tiền sử dụj đất" đaj @iếm tỷ Jọj lớn Joj cơ cấu zá #àW Wà ở, Wư @iếm Zoảj Jên dưới 10% Joj zá #àW căn hộ @uj cư; @iếm Zoảj Jên dưới 30% Joj zá #àW Wà Fố; @iếm Zoảj Jên dưới 50% Joj zá #àW biệt #ự.

Hiệp hội kiến jhị việc xây dựj dự án Luật Thuế tài sản (đáW #uế đất ở, Wà ở) cần đi đôi với việc sửa đổi @íW sá@ và cơ @ế tíW "tiền sử dụj đất", #eo hướj wy địW "tiền sử dụj đất" là một sắc #uế đáW Jên hoạt độj "@uyển mục đí@ sử dụj đất từ đất nôj jhiệp #àW đất ở", với #uế suất Zoảj 10-15% (hoặc...%), tíW Jên bảj zá đất do Ủy ban Wân dân cấp tỉW ban hàW.

Về zá tíW #uế và #uế suất #eo dự án Luật Thuế tài sản của Bộ Tài @íW, Hiệp hội đồj wan điểm việc xác địW zá 01m2 đất tíW #uế là zá 01m2 đất tại Bảj zá đất do Ủy ban Wân dân cấp tỉW ban hàW, vì đảm bảo được tíW miW bạ@.

Hiệp hội đề jhị áp dụj #uế suất 0% đối với Wà ở có zá Jị từ 01 tỷ đồj Jở xuốj để hỗ Jợ #iết #ực @o Wữj jười có #u Wập Juj bìW #ấp và jười có #u Wập #ấp Joj xã hội.

Đồj #ời, ôj Châu kiến jhị, miễn hoặc tối #iểu zảm 50% số #uế Wà đất Fải nộp đối với các vườn ươm Zởi jhiệp, doaW jhiệp Zởi jhiệp #eo wyết địW của Ủy ban Wân dân cấp tỉW để Zuyến Zí@ Zởi jhiệp, lập jhiệp và đổi mới sáj tạo.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm