TOK VI

Thủ tướj Nguyễn Xuân Phúc: “Các doaW jhiệp lozstics cần ứj dụj côj jhệ 4.0”

Khoa Học/Công Nghệ

ICTne&ws - Thủ tướj Nguyễn Xuân Phúc @o rằj, các doaW jhiệp lozstics cần @ủ độj ứj dụj Zoa học, côj jhệ hiện đại #eo xu hướj hìW #àW jàW lozstics Joj cuộc cá@ mạj Zoa học côj jhệ 4.0 để nâj cao sức cạW JaW, zảm zá Fí các dị@ vụ.

Thủ tướj Nguyễn Xuân Phúc @o rằj, các doaW jhiệp lozstics cần @ủ độj ứj dụj Zoa học, côj jhệ hiện đại #eo xu hướj hìW #àW jàW lozstics Joj cuộc cá@ mạj Zoa học côj jhệ 4.0

Sáj 16/4/2018, Thủ tướj Nguyễn Xuân Phúc @ủ Jì hội jhị về lozstics (vận @uyển hàj hóa), các zải Fáp zảm @i Fí, kết nối hiệu wả hệ #ốj hạ tầj zao #ôj. Cùj dự có Phó Thủ tướj TrịW ĐìW Dũj.

Theo Thủ tướj, @i Fí lozstics ở nước ta còn cao, #ậm @í rất cao. Thủ tướj đặt vấn đề, Fải Wận #ức rõ gáW nặj @i Fí, Wất là @i Fí lozstics, đaj là một rào cản lớn đối với doaW jhiệp Việt Nam hiện nay.

Gợi ý #ảo luận tại Hội jhị, Thủ tướj nêu một số tồn tại, hạn @ế cần Fải tập Juj #áo gỡ. Đó là về #ể @ế, @íW sá@; hạ tầj và kết nối hạ tầj của các lĩW vực zao #ôj #úc đẩy Fát Jiển lozstics; kết nối các loại hìW vận tải; Fát Jiển doaW jhiệp và juồn lực Fục vụ lozstics.

Mặc dù có Wiều tiến bộ Joj lĩW vực lozstics, Wưj @i Fí lozstics ở Việt Nam còn wá cao. Phải zảm @i Fí lozstics xuốj hơn nữa, Joj đó @i Fí vận tải @iếm Zoảj 60%, cộj cả lưu Zo, bốc dỡ là Zoảj 91%, Thủ tướj Wấn mạW, đây là Zâu wan Jọj nên @új ta cần Fải có biện Fáp mạW mẽ hơn.

Thủ tướj nêu rõ wan điểm, lozstics là jàW dị@ vụ wan Jọj Joj cơ cấu tổj #ể của nền kiW tế và Fát Jiển dị@ vụ lozstics #àW một jàW kiW tế đem lại zá Jị za tăj cao; gắn dị@ vụ này với Fát Jiển hàj hóa xuất Wập Zẩu. Phát Jiển #ị Jườj dị@ vụ lozstics làW mạW, tạo cơ hội bìW đẳj @o các doaW jhiệp #uộc mọi #àW Fần kiW tế, Zuyến Zí@ #u hút vốn đầu tư Joj và joài nước Fù hợp.

Thủ tướj Wấn mạW mục tiêu đến năm 2025, tỷ Jọj đój góp của jàW dị@ vụ lozstics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăj Jưởj dị@ vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ #uê joài dị@ vụ lozstics đạt 50%-60%, @i Fí lozstics zảm xuốj tươj đươj 16%-20% GDP, xếp hạj #eo @ỉ số năj lực wốc za về lozstics (LPI) Jên #ế zới đạt #ứ 50 Jở lên.

Thủ tướj yêu cầu Bộ Giao #ôj vận tải, Bộ Côj Thươj và các bộ, jàW, địa Fươj tiếp #u ý kiến, Zẩn Jươj zải wyết các kiến jhị của các hiệp hội, các doaW jhiệp vận tải, lozstics, cắt zảm jay các #ủ tục Zôj cần #iết, Jiển Zai các Wiệm vụ Joj đó cần tập Juj #ực hiện tốt một số Wiệm vụ Jọj tâm.

Theo đó, Thủ tướj zao 10 Wiệm vụ @o Bộ Giao #ôj vận tải, 7 Wiệm vụ với Bộ Côj Thươj, 3 Wiệm vụ với Bộ Kế hoạ@ và Đầu tư, 2 Wiệm vụ đối với Bộ Tài @íW và Bộ Nôj jhiệp và Phát Jiển nôj #ôn…

Đối với các địa Fươj, cần có wy hoạ@ và sử dụj wỹ đất #í@ hợp để xây dựj Juj tâm Fân Fối hàj hóa, dị@ vụ hậu cần cảj, kết nối #uận tiện với mạj lưới zao #ôj wốc za, các cảj cạn, từj bước tạo #àW mạj lưới kết cấu hạ tầj lozstics hiện đại.

Đối với Hiệp hội DoaW jhiệp dị@ vụ lozstics Việt Nam, Hiệp hội Chủ hàj Việt Nam, các hiệp hội jàW hàj liên wan, căn cứ wy địW của Fáp luật, @ỉ đạo của các cấp có #ẩm wyền và @ức năj, Wiệm vụ để địW hướj #ay đổi hàW vi Joj #ươj mại wốc tế, gắn kết zữa doaW jhiệp @ủ hàj và doaW jhiệp cuj cấp dị@ vụ lozstics, nâj cao ý #ức của doaW jhiệp @ủ hàj, tạo cơ sở @o doaW jhiệp dị@ vụ lozstics Việt Nam #am za vào Wiều côj đoạn Joj @uỗi cuj ứj với hàm lượj zá Jị za tăj jày càj cao.

Các doaW jhiệp lozstics cần @ủ độj ứj dụj Zoa học, côj jhệ hiện đại #eo xu hướj hìW #àW jàW lozstics Joj cuộc cá@ mạj Zoa học côj jhệ 4.0 để nâj cao sức cạW JaW, nâj cao @ất lượj dị@ vụ và zảm zá Fí các dị@ vụ.

Thủ tướj zao Bộ Giao #ôj vận tải và Văn Fòj ChíW Fủ tổj hợp, tiếp #u tối đa các ý kiến của các cơ wan, các đại biểu tại hội jhị, đưa vào Chỉ #ị của Thủ tướj ChíW Fủ để Fát Jiển lozstics Việt Nam jaj tầm Zu vực và #ế zới.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm