TOK VI

Thư @úc mừj năm mới của Thốj đốc NHNN Việt Nam

Thời Sự/Xã Hội

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, Thốj đốc NHNN Lê MiW Hưj đã gửi #ư @úc mừj tới toàn #ể các #ế hệ cán bộ, côj @ức, viên @ức và jười lao độj jàW Ngân hàj cùj za đìW. Thời báo Ngân hàj Jân Jọj đăj toàn văn bức #ư.

KíW gửi: Các #ế hệ cán bộ, côj @ức, viên @ức và jười lao độj jàW Ngân hàj

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, #ay mặt Ban Cán sự Đảj, Ban LãW đạo Ngân hàj Nhà nước, tôi #ân ái gửi tới các #ế hệ cán bộ, côj @ức, viên @ức và jười lao độj jàW Ngân hàj cùj za đìW lời @úc mừj tốt đẹp Wất.

Năm 2017, kiW tế #ế zới và Joj nước tiếp tục có Wữj diễn biến Fức tạp, đặt ra Wiều Zó Zăn, #á@ #ức @o điều hàW @íW sá@ của Ngân hàj Nhà nước và hoạt độj của các TCTD. Tuy Wiên, bám sát các Nghị wyết của Đảj, Quốc hội, ChíW Fủ và @ỉ đạo, điều hàW của Thủ tướj ChíW Fủ, toàn jàW Ngân hàj đã nỗ lực Jiển Zai đồj bộ, toàn diện các Wiệm vụ, zải Fáp Jọj tâm về tiền tệ, jân hàj và hoàn #àW xuất sắc Wiệm vụ được zao.

ChíW sá@ tiền tệ được điều hàW @ủ độj, liW hoạt, lạm Fát được kiểm soát ở mức 3,53%, #ấp hơn mục tiêu đề ra. Mặt bằj lãi suất ổn địW, lãi suất @o vay tiếp tục zảm; môi Jườj kiW doaW Joj lĩW vực jân hàj được cải #iện, hỗ Jợ tí@ cực doaW jhiệp, jười dân tiếp cận juồn vốn jân hàj. Tín dụj tăj Jưởj tốt, tập Juj vào lĩW vực sản xuất, lĩW vực ưu tiên gắn với đảm bảo @ất lượj tín dụj. Tỷ zá và #ị Jườj joại tệ ổn địW, #ôj suốt; #ị Jườj vàj ổn địW; dự Jữ joại hối tăj mạW, đạt mức kỷ lục từ Jước đến nay. Côj jhệ, dị@ vụ jân hàj tiếp tục Fát Jiển, @ất lượj dị@ vụ jân hàj được nâj cao. Côj tác #aW Ja, zám sát, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu đạt Wiều kết wả tí@ cực; an niW, an toàn hệ #ốj Ngân hàj được đảm bảo. Đặc biệt, Ngân hàj Nhà nước đã JìW ChíW Fủ Fê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ #ốj các TCTD gắn với xử lý nợ xấu zai đoạn 2016-2020; JìW Quốc hội #ôj wa Nghị wyết 42 về #í điểm xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ suj một số điều của Luật Các TCTD, tạo hàW laj Fáp lý hết sức wan Jọj, góp Fần đẩy WaW wá JìW tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Nhữj kết wả tí@ cực Joj hoạt độj jân hàj năm 2017 đã góp Fần wan Jọj vào tăj cườj ổn địW kiW tế vĩ mô, #úc đẩy tăj Jưởj kiW tế vượt mục tiêu và đạt mức cao Wất 10 năm wa, được Đảj, Quốc hội, ChíW Fủ và Wân dân ghi Wận, đáW zá cao. Thay mặt Ban Cán sự Đảj, Ban LãW đạo Ngân hàj Nhà nước, tôi Wiệt liệt biểu dươj toàn #ể cán bộ, côj @ức, viên @ức và jười lao độj jàW Ngân hàj đã nỗ lực vượt bậc, đoàn kết vượt wa Zó Zăn, #á@ #ức, hoàn #àW xuất sắc Wiệm vụ @íW Jị của NgàW.

Năm 2018 là năm bản lề #ực hiện Kế hoạ@ Fát Jiển kiW tế - xã hội zai đoạn 2016 - 2020 #eo Nghị wyết Đại hội lần #ứ XII của Đảj. Với Fươj @âm hàW độj “Kỷ cươj, liêm @íW, hàW độj, sáj tạo, hiệu wả”, Nghị wyết 01/NQ-CP jày 1/1/2018 của ChíW Fủ đã xác địW Jọj tâm @ỉ đạo, điều hàW năm 2018 là tăj cườj ổn địW kiW tế vĩ mô, tạo @uyển biến rõ nét, #ực @ất Joj #ực hiện các đột Fá @iến lược, cơ cấu lại nền kiW tế gắn với đổi mới mô hìW tăj Jưởj, nâj cao năj suất, @ất lượj, hiệu wả và sức cạW JaW của nền kiW tế. Quán Jiệt yêu cầu đó, Wiệm vụ Jọj tâm, @ủ yếu đối với jàW Ngân hàj là tiếp tục điều hàW @íW sá@ tiền tệ @ủ độj, liW hoạt, #ận Jọj, Fối hợp @ặt @ẽ với @íW sá@ tài Zóa và các @íW sá@ kiW tế vĩ mô Zác Wằm kiểm soát lạm Fát #eo mục tiêu đề ra (bìW wân Zoảj 4%), hỗ Jợ tăj Jưởj kiW tế đạt mức 6,7%; tăj cườj côj tác #aW Ja, kiểm Ja, kiểm soát @ặt @ẽ hoạt độj của các TCTD, bảo đảm an niW, an toàn hoạt độj jân hàj; tổ @ức #ực hiện wyết liệt và Zẩn Jươj Nghị wyết 42 của Quốc hội về #í điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi, bổ suj một số điều của Luật Các TCTD, Đề án cơ cấu lại hệ #ốj các TCTD  gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; tiếp tục Fát Jiển #aW toán Zôj dùj tiền mặt; đẩy mạW  cải cá@ hàW @íW, tiếp tục hoàn #iện #ể @ế, @íW sá@, cải #iện môi Jườj kiW doaW Joj lĩW vực jân hàj...

Tôi tin tưởj rằj, toàn #ể cán bộ, côj @ức, viên @ức và jười lao độj jàW Ngân hàj tiếp tục Fát huy Wữj kết wả đạt được, bám sát các Nghị wyết của Đảj, Quốc hội, ChíW Fủ, zải Fáp @ỉ đạo, điều hàW của Ngân hàj Nhà nước, đoàn kết, @ủ độj, sáj tạo, Zắc Fục Zó Zăn, hoàn #àW xuất sắc Wiệm vụ @íW Jị của jàW Ngân hàj, góp Fần #ực hiện #ắj lợi Kế hoạ@ Fát Jiển kiW tế - xã hội năm 2018 và zai đoạn 2016-2020.

Chúc các đồj @í và za đìW một năm dồi dào sức Zỏe, hạW Fúc và #àW côj!

Thân ái!

LÊ MINH HƯNG

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM

Nguồn :

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm