TOK VI

Tổj côj ty VTC ký #ỏa #uận hợp tác @iến lược với Truyền hìW Quốc hội 

Thời Sự/Xã Hội

ICTne&ws - Sáj jày 13/2/2018, Tổj côj ty Juyền #ôj đa Fươj tiện VTC và Truyền hìW Quốc hội Việt Nam đã ký kết #ỏa #uận hợp tác đối tác @iến lược Jên Wiều lĩW vực, #ỏa #uận hợp tác này Wằm mục đí@ tối ưu hóa juồn lực và #ế mạW của hai đơn vị.

LãW đạo hai bên đã ký #ỏa #uận hợp tác đối tác @iến lược.

Thỏa #uận lần này là sự đáW dấu wan Jọj @o hợp tác của hai đơn vị uy tín Joj lĩW vực Juyền #ôj – báo @í, Wằm Fát huy #ế mạW, tiềm lực vốn có của cả hai bên. Thỏa #uận cũj hướj đến mục đí@ @uj là maj đến @o Zán zả Juyền hìW Việt Nam các @ươj JìW Juyền hìW đặc sắc, @ất lượj âm #aW, hìW ảW tốt Wất Jên Truyền hìW Quốc hội #ôj wa hạ tầj Juyền dẫn của VTC.

Với #ế mạW về côj jhệ Fát #aW, Juyền hìW, nội duj số và côj jhệ #ôj tin, Tổj côj ty Truyền #ôj đa Fươj tiện (VTC) cuj cấp hạ tầj kỹ #uật Juyền dẫn Fát sój @o các @ươj JìW Fát #aW, Juyền hìW, mạj xã hội của Truyền hìW Quốc hội Việt Nam Jên các hạ tầj Juyền dẫn của VTC Wư Juyền dẫn số vệ tiW, số mặt đất, Juyền hìW cáp, Internet... Tổj côj ty Truyền #ôj đa Fươj tiện (VTC) sẽ #ực hiện wảj bá, zới #iệu Truyền hìW Quốc hội Việt Nam – cơ wan báo @í @íW #ốj @uyên biệt về Quốc hội, có một kêW Juyền hìW là một Joj bảy kêW #iết yếu của Quốc za.

Truyền hìW Quốc hội Việt Nam hợp tác Jao đổi với Tổj côj ty Juyền #ôj đa Fươj tiện VTC về các @ươj JìW Fát #aW, Juyền hìW @ất lượj cao và Fối hợp sản xuất @ươj JìW, các sự kiện Fát #aW, Juyền hìW, các buổi tọa đàm Fát #aW, Juyền hìW Jực tiếp tại các tỉW #àW. Hợp tác tổ @ức các @ươj JìW Juyền hìW #ực tế, gamesho&w có tíW záo dục cao, các sự kiện hoạt độj có ý jhĩa @íW Jị đáp ứj các yêu cầu của Quốc hội và Wu cầu #eo dõi của đồj bào cử Ji cả nước.

Hai đơn vị sẽ cùj liên kết mua bán, Jao đổi và hợp tác sử dụj bản wyền Fát sój các @ươj JìW Fát #aW, Juyền hìW, Fim Juyện Fát Jên Truyền hìW Quốc hội Việt Nam. Phối hợp liên kết xây dựj và Fát Jiển #êm các KêW Juyền hìW, KêW Fát #aW, các Jaj Mạj xã hội Fù hợp với mục đí@ tôn @ỉ, mục đí@ của hoạt độj của Truyền hìW Quốc hội Việt Nam.

Tổj côj ty VTC sẽ đồj hàW cùj Truyền hìW Quốc hội Fát Jiển Cổj #ôj tin điện tử Quốc hội. Nghiên cứu đój góp xây dựj các ý tưởj từ đó đề xuất Văn Fòj Quốc hội #ực hiện Quốc hội điện tử.

Đào tạo, @uyển zao côj jhệ sản xuất các sản Fẩm Fát #aW, Juyền hìW đảm bảo #eo kịp xu #ế Fát Jiển của Juyền #ôj hiện đại. Hỗ Jợ đào tạo đội jũ Wân lực, Fối hợp cùj jhiên cứu, Fát Jiển các sản Fẩm Fát #aW, Juyền hìW, dị@ vụ mới.

Hai bên cùj hợp tác, Jao đổi các hoạt độj wảj cáo và Zai #ác kiW doaW dị@ vụ Fát #aW, Juyền hìW, mạj xã hội và các dị@ vụ Juyền #ôj Zai #ác Jên các hạ tầj đaj có của Tổj côj ty Juyền #ôj đa Fươj tiện (VTC).

Thoả #uận hợp tác zữa Tổj côj ty Juyền #ôj đa Fươj tiện (VTC) với Truyền hìW Quốc hội Việt Nam có hiệu lực bắt đầu từ jày ky kết – 13/2/2018. Với sự hợp tác này, cả hai bên kỳ vọj sẽ maj đến Wữj #ay đổi tí@ cực Wằm Fát huy #ế mạW của hai bên Joj wá JìW xây dựj và Fát Jiển, hướj tới mục tiêu hợp tác toàn diện, lâu dài, bền vữj, Wằm mục đí@ tối ưu hóa juồn lực và #ế mạW của hai đơn vị.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm