TOK VI

ChíW Fủ zảm mạW lượj tiền đi vay wa Jái Fiếu

Kinh Tế

Quy mô vay vốn của ChíW Fủ wa Fát hàW Jái Fiếu zảm mạW jay Joj wý đầu năm

Kho bạc Nhà nước vừa có côj văn về kế hoạ@ Fát hàW Jái Fiếu ChíW Fủ Joj wý 1/2018, với lượj zảm mạW so với cùj kỳ 2017.

Cụ #ể, #eo kế hoạ@ Jên, tổj mức Fát hàW Jái Fiếu ChíW Fủ Joj wý 1/2018 là 45.000 tỷ đồj, #ấp hơn Wiều so với wy mô kế hoạ@ 65.000 tỷ đồj wý 1/2017.

Bên cạW việc zảm mạW Zối lượj, kế hoạ@ vay vốn wa kêW này Joj wý 1 năm nay cũj tập Juj ở các kỳ hạn dài và Zôj còn kỳ hạn 3 năm Wư Jước.

Khối lượj dự kiến @i tiết #eo kỳ hạn Wư sau: kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồj; kỳ hạn 7 năm 5.000 tỷ đồj; kỳ hạn 10 năm 11.000 tỷ đồj; kỳ hạn 15 năm 11.000 tỷ đồj; kỳ hạn 20 năm 5.000 tỷ đồj; kỳ hạn 30 năm 8.000 tỷ đồj.

Như Jên, wy mô đi vay wa kêW Jái Fiếu ChíW Fủ Fát hàW mới Zởi đầu năm 2018 đã zảm mạW, gắn với Wiều #ay đổi so với Jước.

Có #ể #ấy, dư địa để đẩy mạW Fát hàW đã hạn hẹp Zi xét đến Jần nợ côj của Việt Nam.

Thứ nữa, kế hoạ@ và liều lượj Fát hàW Kho bạc Nhà nước còn cân đối với tiến độ zải jân đầu tư côj. Troj Zi đó, Joj năm 2017 và đầu 2018, một lượj vốn lớn tiền gửi liên wan vẫn còn đọj Joj hệ #ốj jân hàj.

Troj năm 2017, jân sá@ Nhà nước đã có #êm #uận lợi từ hoạt độj #oái vốn Nhà nước tại doaW jhiệp, Joj đó có Wữj kết wả #oái vốn #àW côj wy mô lớn Wư tại Sabeco, Vinamilk…

Năm 2018, ChíW Fủ tiếp tục địW hướj #úc đẩy hoạt độj #oái vốn và cổ Fần hóa doaW jhiệp Nhà nước.

Ngược lại, với wy mô Fát hàW zảm mạW Joj wý 1 năm nay, juồn cuj ít hơn so với cùj kỳ năm Jước, Joj Zi juồn vốn của hệ #ốj các tổ @ức tín dụj dồi dào. Điều này Fản áW ở các Fiên đấu #ầu Jái Fiếu ChíW Fủ đầu năm nay #u hút Wiều #àW viên dự #ầu, với Wữj Fiên Zối lượj dự #ầu vượt Jội và lãi suất Júj #ầu zảm sâu.

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm