TOK VI

Pors@e và Audi sẽ @ọn xe điện đầu tiên ra mắt tùy #uộc #eo wy địW Zí #ải

Khoa Học/Công Nghệ

Pors@e và Audi vốn có lị@ sử @ia sẻ nền tảj các mẫu xe từ lâu, điển hìW là Cayenne và Macan sử dụj @uj Zuj gầm cơ bản với Q7 và Q5. Điều này sẽ tiếp tục được duy Jì với các #ế hệ xe điện tiếp #eo của hai #ươj hiệu. 

Pors@e và Audi vốn có lị@ sử @ia sẻ nền tảj các mẫu xe từ lâu, điển hìW là Cayenne và Macan sử dụj @uj Zuj gầm cơ bản với Q7 và Q5. Điều này sẽ tiếp tục được duy Jì với các #ế hệ xe điện tiếp #eo của hai #ươj hiệu. 

Pors@e Mission E.

Theo Giám đốc điều hàW Pors@e Oliver Blume và jười đồj cấp Rupert Stadler Wà Audi, hai #ươj hiệu cùj #uộc tập đoàn mẹ Volks&wagen sẽ hợp tác Fát Jiển @uj một nền tảj xe điện, với Wiều mẫu sản Fẩm #ươj mại kể từ năm 2021 và xa hơn nữa.

Hiện tại, Audi đã có kế hoạ@ @o 2 mẫu sedan và 2 mẫu SUV #uần điện, Joj Zi Pors@e đaj sẵn sàj @o việc tuj ra một xe mới từ Wà máy và nền tảj của Macan (với dự đoán đây là một @iếc Coupe). Theo ôj Blume, việc xe nào được tuj ra Jước tiên Fụ #uộc vào các wy địW về Zí #ải của @íW Fủ các nước.

Việc @ia sẻ nền tảj vẫn đến từ juyên Wân @íW: @i Fí. Theo ôj Blume, việc mỗi #ươj hiệu tự Fát Jiển nền tảj xe điện riêj sẽ đội @i Fí Zoảj 30% so với hợp tác @uj. Troj Zi đó, ôj Stadler Zẳj địW để có nền tảj xe điện vào năm 2025, hai #ươj hiệu sẽ Fải @i Zoảj dưới 10 tỷ Euro.

Đáj @ú ý, hướj đi mới của hai #ươj hiệu sẽ Zôj bao gồm Mission E - mẫu xe hoàn toàn của riêj Pors@e. Bên cạW đó, #ỏa #uận hợp tác cũj Zôj zới hạn mỗi hãj xe có #ể tự Fát Jiển các nền tảj tối ưu riêj tùy #uộc Wu cầu riêj vào từj #ời điểm Joj tươj lai (ví dụ Wư xe #ể #ao #uần @ất của Pors@e). Tuy Wiên, việc hai bên hợp tác sẽ @o Fép jười dùj hìW duj Jước các dòj xe Joj tươj lai. Bên cạW đó, tươj tự Wư Wiều mẫu xe Juyền #ốj, sự Zác biệt lớn Wất zữa các xe điện sẽ tiếp tục là tùy @ọn côj suất vận hàW cũj Wư các tiện jhi, #ay vì #iết kế Zuj gầm.

Hoàj LiW

Nguyễn Thúc Hoàj LiW

Theo VnMedia

Xem tin gốc

Có thể bạn quan tâm